ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 72ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ

Wednesday 20 Οκτωβρίου 2021

Ακολουθεί πρόσκληση για την διαδικτυακή παρακολούθηση της τελετής έναρξης του 72ου Διεθνούς Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15.00, στο: https://youtu.be/eiRvERwNPmE

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχισθούν την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα