ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΝΩΤΗΣ

Friday 22 Οκτωβρίου 2021 ΑΙΘΟΥΣΑ Α11

Ο κ. Κωνσταντίνος Γανωτής, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση  Θεωρητικών  Μαθηματικών, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:

«Η ροή μέσης καμπυλότητας σε γραφήματα»

την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 12:00,  στην αίθουσα Α11.

Η τριμελής επιτροπή
Γιαννιώτης Π. (επιβλέπων)
Μέλας Α.
Μπαρμπάτης Γ.