ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

Thursday 07 Οκτωβρίου 2021
Ο κ. Παναγιώτης-Εμμανουήλ Πρεβεζιάνος, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του
εργασία με τίτλο:

«The error term of quadrature formulae for analytic functions»

την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Α των Εργαστηρίων του Τμήματος και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex.

Τα στοιχεία σύνδεσης για εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση, για όποιον ενδιαφέρεται, είναι:

Meeting link:
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mccae4ea5fbc9def74de0da46feda8d27

Meeting number: 2732 913 7375
Password: XGtK53jTwM2


Η τριμελής επιτροπή

Σωτήριος Νοτάρης (επιβλέπων)
Βασίλειος Δουγαλής
Μιχαήλ Δρακόπουλος